Wegtransport

Wegtransport

Er bestaan tegenwoordig vele vormen van transport: over de weg, per schip, via het spoor of met het vliegtuig. Elk van deze transportvormen kent zijn eigen specifieke voor- en nadelen ten opzichte van de andere, maar als men nu het transport binnen Europa onder de loep neemt, valt het op dat het wegtransport in de Europese landen toch de meest prominente plaats inneemt. En hiervoor zijn goede redenen te noemen: het vervoer van goederen via de weg is een stuk flexibeler en daarom soms sneller dan bijvoorbeeld het vervoer per vliegtuig (is een truck geladen, dan kan die hierna zonder te veel oponthoud al snel gaan rijden); in geografisch opzicht is het bereik van wegtransport vrij groot (waar het spoor ophoudt, gaan de wegen immers verder); en ook in verband met het kostenplaatje is wegtransport vaak een uitstekende optie als men het vergelijkt met dure cargovluchten. U ziet, met wegtransport komt u vrijwel overal ‒ snel, op tijd en veilig ‒ zeker als u kiest voor een bedrijf met jarenlange ervaring dat gespecialiseerd is in zwaar wegtransport en dat bovendien beschikt over een uitstekend eigen wagenpark: Zwatra Zwaar Transport.
wegtransport door Zwatra Transport

Wegtransport met het materiaal van Zwatra Transport

Zwatra is gespecialiseerd in exceptioneel wegtransport. Voor het uitvoeren van zwaar, machine, open of gesloten wegtransporten en het vervoeren van goederen over de weg die gekenmerkt worden door hun bijzondere lengte, breedte, hoogte of gewicht beschikt Zwatra over een wagenpark dat uitstekend is toegerust voor het vervoeren van ladingen die qua vorm of zwaarte afwijken van standaardtransporten die met een voertuig over de weg vervoerd mogen worden. Alle zwaartransportwagens, maar ook de bij exceptioneel wegtransport vereiste transportbegeleidingsvoertuigen die Zwatra gebruikt voor het wegtransport, zijn voorzien van een logo en een duidelijke kleur, zodat ze voor andere weggebruikers tijdens het wegtransport duidelijk te herkennen zijn. Ook op aspecten die te maken hebben met veiligheid, milieu en ergonomie wordt bij de aanschaf van materiaal goed gelet. Gedurende het wegtransport kunnen de transportwagens online gevolgd worden, doordat ze voorzien zijn van een track-and-tracesysteem. Dit wordt mogelijk gemaakt door een boordcomputer die de chauffeur ook in staat stelt tijdens het wegtransport in contact te blijven met de planners thuis op kantoor voor ritinformatie en opdrachtstatus. Een groot deel van de voertuigen beschikt bovendien over autolaadkranen voor het laden en lossen na het wegtransport, zodat ook de afhandeling ervan gemakkelijk en snel kan plaatsvinden.

Wegtransport door het personeel van Zwatra Transport

Bij wegtransport is het net als bij alle andere transportvormen van groot belang dat uw lading onbeschadigd en zo snel mogelijk haar plek van bestemming bereikt. Daarnaast is het belangrijk dat overige weggebruikers van het wegtransport zo weinig mogelijk hinder ondervinden en dat hun veiligheid niet onnodig in gevaar wordt gebracht. De wegen zijn er immers niet alleen voor het vrachtverkeer. Zwatra investeert daarom niet alleen in professioneel materiaal, maar ook in ervaren en geschoold personeel: zij zijn het die tijdens en voorafgaand aan het wegtransport de oplettende ogen en oren vormen die ongelukken kunnen voorkomen. Alle medewerkers die bij Zwatra in dienst zijn, hebben dan ook een geschikte opleiding gevolgd en kunnen alle vereiste certificaten overleggen. Bij een wegtransport waarbij sprake is van een lading met bijzondere afmetingen is het bijvoorbeeld van belang dat de chauffeur de nodige kennis van en ervaring heeft met het zekeren van de lading, maar ook van verlichting, signaallampen en door het wegtransport veroorzaakte wegafsluitingen. Alle chauffeurs volgen daarvoor onder andere cursussen omtrent ladingzekeren. Alle chauffeurs worden bovendien ondersteund door planners en transportbegeleiders die exceptionele wegtransporten vaak begeleiden om de veiligheid te waarborgen. Ook zij hebben alle nodige opleidingen gevolgd en beschikken over alle vereiste certificaten.

Voor zwaar wegtransport kiest u dus voor Zwatra Transport

Niet alleen het personeel, maar ook Zwatra zelf beschikt als bedrijf over alle noodzakelijke vergunningen en certificaten. Uw wegtransport is bij Zwatra dus altijd in veilige en kundige handen!

Wilt uw meer weten?

Voor meer informatie neem contact met ons op

Neem contact op