Speciaal vervoer

U wilt uw goederen van plaats A naar plek B laten brengen. U wilt ook graag dat deze snel, veilig en onbeschadigd op locatie B aankomen, want uw lading is geld waard en dus voor u als ondernemer altijd bijzonder. Ook voor Zwatra Zwaar Transport is elk goederentransport bijzonder: het is immers onze taak dergelijke transporten naar behoren uit te voeren en ongeschonden naar de plek van bestemming te rijden. Hier hechten wij grote waarde aan. Maar wat als uw goederen qua lengte, breedte, hoogte of zwaarte afwijken van de standaardafmetingen of het maximumgewicht van goederen die met een transportvoertuig vervoerd mogen worden? In dat geval kunt u ook in transporttechnische zin terecht spreken van een bijzondere lading waarvoor speciaal vervoer noodzakelijk is. Zwatra is gespecialiseerd in zulk speciaal vervoer van goederen die net iets langer, hoger, breder of zwaarder zijn dan de ladingen die je op een alledaagse dag in een truc over de weg ziet rijden. Bouwmachines of buizen; ketens of elektriciteitskabels; materiaal met buitensporige afmetingen en zelfs Het Glazen Huis, Zwatra draait zijn ervaren transporthanden voor geen enkel speciaal vervoer meer om.
special vervoer door Zwatra Transport

Zwatra en speciaal vervoer

Zwatra is dus het transportbedrijf per uitstek dat door zijn kennis van en ervaring met speciaal vervoer uw bijzondere lading goederen uitstekend over diverse Nederlandse en Europese wegen kan vervoeren, zodat ze probleemloos en in een rap tempo van A naar B worden gebracht. Zwatra biedt daarnaast oplossingen voor het moment dat de goederen na het speciaal vervoer op hun plek van bestemming arriveren, omdat Zwatra naast het verticaal transport ook het horizontaal transport voor zijn rekening kan nemen. Uw goederen kunnen dus direct verladen worden. Wat uw wensen op het gebied van speciaal vervoer ook mogen zijn, Zwatra biedt altijd een oplossing op maat vanuit de vijf kerntaken van het bedrijf:

Speciaal vervoer en Zwatra’s wagenpark

Speciaal vervoer staat of begint met het wagenpark. Voor het speciaal vervoer van uw goederen die door hun afmeting of gewicht te veel afwijken van goederen die op een standaardtransportvoertuig geladen mogen worden beschikt Zwatra over een uitgebreid wagenpark. Indien uw speciaal vervoer bestaat uit de opdracht bouwmachines, zoals heimachines of hijskranen, te vervoeren dan komt niet elk voertuig hiervoor in aanmerking. Deze machines worden immers gekenmerkt door hun grote en zwaarte. Een voertuig dat deze goederen vervoert, moet dus aan flink wat eisen voldoen. Zwatra heeft in zijn wagenpark diverse voertuigen voor zo’n speciaal transport staan, waardoor bijvoorbeeld een bijzondere combinatie van lengte, hoogte, breedte en gewicht geen enkel probleem is. Maar ook wagens voor het speciaal vervoer van ketens, elektriciteitskabels en haspels ‒ van een paar 100 kilo tot 70.000 kilogram en breedtes van 1 tot 7 meter ‒ zijn in ons wagenpark te vinden. Voor het speciaal transport van bouwmaterialen biedt Zwatra transportwagens aan die over een eigen autolaadkraan beschikken, zodat op bouwplaatsen zonder laad- of losmogelijkheid dit door onze chauffeurs ter plekke geregeld kan worden.

Ervaren chauffeurs en transportbegeleiding voor veilig speciaal vervoer

Bij speciaal vervoer is het van belang dat dit veilig plaatsvindt en dat de veiligheidsnormen die voor speciaal vervoer gelden in acht worden genomen. Mogelijk hinder door het speciaal vervoer voor weggebruikers dient tot een minimum beperkt te worden en de veiligheid op de wegen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Bij speciaal vervoer is transportbegeleiding daarom vaak verplicht. Zwatra beschikt voor dit doel over gediplomeerde transportbegeleiders. Samen met onze chauffeurs, die door ervaring en opleiding goed weten wat er bij een speciaal vervoer om de hoek kan komen kijken, en onze planners op kantoor zorgen zij met transportbegeleidingsvoertuigen ervoor dat ieder speciaal vervoer veilig van A naar B wordt gereden.

Voor speciaal vervoer: neem contact op of bel ons, geef maten en gewicht door, en wij rijden!

Wilt uw meer weten?

Voor meer informatie neem contact met ons op

Neem contact op