Transport begeleiding

Transport begeleiding

transport begeleiding door Zwatra TransportIndien u (met regelmaat) exceptioneel transport laat uitvoeren, wilt u niet alleen dat de vervoerde lading onbeschadigd op de plaats van bestemming aankomt, maar ook dat dat het vervoer van uw goederen veilig plaatsvindt en voldoet aan de wettelijke veiligheidsnormen die in Nederland, Europa en daarbuiten gelden. Dit betekent in de praktijk dat andere weggebruikers er zo weinig mogelijk hinder van mogen ondervinden, dat hun veiligheid niet in gevaar wordt gebracht en dat er rekening wordt gehouden met eventuele obstakels die een belemmering zouden kunnen vormen voor het transport. Transport begeleiding is in veel gevallen dus noodzakelijk en zelfs vereist. Als opdrachtgever bent u immers niet alleen verantwoordelijk voor de lading zelf, maar ook voor een veilig vervoer ervan over de weg. Zwatra Transport verzorgt met een uitgebreid wagenpark niet alleen uw transport, maar beschikt daarnaast over eigen gediplomeerde transportbegeleiders en transport begeleidingsvoertuigen, alsmede over de noodzakelijke langlopende ontheffingen in binnen- en buitenland en de nodige ervaring met incidentele ontheffingen. Wat betreft transportbegeleiding bij exceptioneel transport bent u bij ons dus aan het juiste adres.

Exceptioneel transport met transport begeleiding bij Zwatra Transport

Zwatra Transport is gespecialiseerd in het vervoeren van goederen over de weg die gekenmerkt worden door hun bijzondere lengte, breedte, hoogte of gewicht en beschikt voor het uitvoeren van deze taak over een uitgebreid wagenpark, waarmee exceptioneel transport uitstekend en veilig kan plaatsvinden. Voor onder andere hoogte-, breedte- en zware transporten verzorgt Zwatra ook de noodzakelijke transport begeleiding. Transporten waarbij goederen worden vervoerd die qua lengte, breedte, hoogte en gewicht afwijken van een standaardlading die met een voertuig mag worden getransporteerd, kunnen niet zonder voorbereiding en transport begeleiding vervoerd worden. Exceptioneel transport vindt bij Zwatra dan ook altijd plaats door het inzetten van deskundige planners in verband met obstakels en vergunningen, geschikt transportmateriaal en begeleidingsvoertuigen, ervaren chauffeurs met kennis van de diverse voorschriften die gelden bij het vervoer van bijzondere ladingen, en opgeleide en gediplomeerde transportbegeleiders die de transport begeleiding zullen verzorgen.

Altijd verzekerd van transport begeleiding met professionele transportbegeleiders

Een verantwoorde transport begeleiding staat of valt met de deskundigheid van de transportbegeleiders. Transport begeleiding bij Zwatra vindt daarom altijd en alleen plaats door het inzetten van ervaren en op een adequate manier geschoolde begeleiders die goed op de hoogte zijn van de laatste regels en veiligheidsvoorschriften die gelden op het gebied van transport begeleiding. Alle transportbegeleiders die de transport begeleiding in naam van Zwatra verzorgen, hebben een opleiding hiertoe met succes afgerond en kunnen desgevraagd alle documenten overleggen die voor het uitvoeren van hun beroep wettelijk vereist zijn. Daarnaast ziet Zwatra in het kader van transport begeleiding erop toe dat de transportbegeleider en de transport begeleidingsvoertuigen te allen tijde als dusdanig duidelijk herkenbaar zijn, zoals dit ook door regelgeving wordt voorgeschreven. De rol van transport begeleiding wordt bij Zwatra niet onderschat, want de transportbegeleiders fungeren tijdens de rit als extra chauffeursoren en -ogen, die ondersteund door de modernste communicatiemiddelen ervoor zorgen dat de lading haar plaats van bestemming bereikt: ongeschonden, op tijd en met zo min mogelijk hinder voor het overige verkeer.

Een goede voorbereiding is bij transport begeleiding het halve werk

U hebt een voertuig en transport begeleiding geregeld, dus uw goederen kunnen nu snel ingeladen en naar hun eindbestemming gereden worden. De transport begeleiding zal er immers voor zorgen dat uw goederen veilig en ongehinderd hun weg door de verkeersstromen zullen vinden. Maar transportbegeleiders zijn geen tovenaars: een hoogtetransport dat stuit op een te lage tunnel of een breedtetransport dat geconfronteerd wordt met een te smalle brug zijn problemen die ook de beste transportbegeleiders niet ter plekke kunnen verhelpen. Omrijden, met veel hinder en tijdsverlies, is dan nog de enige optie. Onder transport begeleiding verstaat Zwatra dan ook een goede voorbereiding die een integraal onderdeel vormt van transport begeleiding. Naast het uitvoeren van transport begeleiding controleren de Zwatra-transportbegeleiders alle routes van tevoren en denken zij mee over logistieke zaken. Bij Zwatra zwaar transport gaan voorbereiding, exceptioneel transport en transport begeleiding dus altijd hand in hand!

Wilt uw meer weten?

Voor meer informatie neem contact met ons op

Neem contact op