ISO 9001, VCA** en CO2-prestatieladder

Geplaatst op 11 april 2018

Sinds april 2005 is Zwatra Transport gecertificeerd voor NEN-EN-ISO 9001 en VCA** en in 2013 is daar de Co2-prestatieladder bijgekomen. Jaarlijks worden de procedures gecontroleerd door TüV Nederland. Na twee jaarlijkse tussentijdse audits dient het gehele KVGM-systeem in zijn geheel geauditeerd te worden.
In de eerste week van maart 2018 zijn de externe audits weer uitgevoerd door TüV Nederland. De omzetting naar de nieuwe norm ISO9001:2015 heeft plaatsgevonden, waarbij enkele aandachtspunten werden genoteerd.
Voor de checklist VCA** 2008/5.1 en de CO2-prestatieladder betrof het een tussentijdse controle die ook naar wens verliep.
De auditoren waren tevreden en deze controle werd dus afgerond met het gewenste resultaat.

Naast deze ISO-9001 en VCA** certificering beschikt Zwatra tevens over het certificaat behorende bij de door de Vereniging voor Verticaal Transport afgegeven VVT-erkenningsregeling.

Actuele certificaten kunt u hier downloaden.

Wilt uw meer weten?

Voor meer informatie neem contact met ons op

Neem contact op