Verticaal transport

Verticaal transport Zwatra transport

Zwatra Transport biedt haar klanten niet alleen oplossing met horizontaal transport maar ook voor verticaal transport. Met behulp van autolaadkranen en hulpmiddelen vanuit de groep Industriële Verhuizingen verzorgt Zwatra Transport allerlei soorten hijswerk. Wanneer nodig beschikken de specialisten over vakkennis om hijskranen in te zetten.

Zwatra Transport heeft de beschikking over een uitgebreid wagenpark met autolaadkranen met verschillende capaciteiten en lengtes. De medewerkers van Zwatra beschikken over de benodigde hijsbewijzen.

Zwatra heeft aangetoond te voldoen aan de criteria van de erkenningsregeling van de Vereniging Verticaal Transport (VVT) en neemt deel aan een continu proces van het doorvoeren van actuele ontwikkelingen en verbeteringen op het gebied van veiligheid en vakmanschap in de organisatie. Deze erkenningsregeling toetst in de praktijk het voldoen aan alle vigerende wet- en regelgeving voor het kraanverhuurbedrijf en de verzamelde veiligheidscriteria uit het veiligheidshandboek van de VVT.

40 chauffeurs en medewerkers van de groep Industriële Verhuizingen zijn in het bezit van het TCVT (Toezicht Certificaat Verticaal Transport) diploma.

Toezicht Certificaat Verticaal Transport is een initiatief van alle organisaties die operationeel zijn in de wereld van het verticaal transport. TCVT streeft naar een vergroting van de veiligheid bij hijswerkzaamheden en aanpalende activiteiten.
TCVT is het aanspreekpunt voor certificatie van veilig verticaal transport. TCVT zorgt er voor dat de certificatie in goede banen wordt geleid en daarmee de veiligheid in het verticaal transport toeneemt. Toezicht Certificaat Verticaal Transport stelt normen (schema’s) op voor het keuren van machines en voor de vakbekwaamheid (persoonscertificering) voor machinisten. TCVT voert haar activiteiten uit op basis van een convenant met SZW.
Machinisten die hijswerkzaamheden uitvoeren met een bedrijfslastmoment van 10tm of meer, moeten op grond van de Arbowet een TCVT-certificaat hebben. Dit certificaat is maximaal 5 jaar geldig, mits men binnen de 5 jaar wel 2 nascholingsdagen heeft gevolgd. Daarna kan de machinist zich, onder voorwaarden, laten hercertificeren.

Wagenpark verticaal transport

Ook zijn de wagens natuurlijk voorzien van de benodigde hulpmiddelen, die geheel voldoen aan de wettelijke richtlijnen.

Naast de autolaadkranen beschikt Zwatra Transport ook over verreikers en kleine kraantjes waarmee de gespecialiseerde medewerkers allerlei vormen van verticaal transport kunnen verzorgen.

Indien het materiaal van Zwatra niet toereikend is om de klus te klaren dan is er een meer dan uitstekende samenwerking met kraanbedrijven zodat in een goede harmonie en samenwerking de werkzaamheden voor de klant veilig en juist uitgevoerd kunnen worden.

Belangrijk hierbij is dat de klant één aanspreekpunt heeft voor de combinatie van horizontaal en verticaal transport. Korte communicatielijnen dragen bij aan een veilige en snelle uitvoering van het project.

Wilt uw meer weten?

Voor meer informatie neem contact met ons op

Neem contact op