Exceptioneel transport

Exceptioneel transport

Exceptioneel transport behoort tot de kerntaken van Zwatra Transport uit Delft. Met het diverse wagenpark verzorgt Zwatra transporten waarbij goederen worden vervoerd die zich kenmerken door lengte, breedte, hoogte en gewicht.

Zwatra beschikt over voertuigen waarmee exceptioneel transport kan worden uitgevoerd. Zo is het onder meer mogelijk om buizen te vervoeren tot een lengte van wel 42 meter. Deze transporten worden uitgevoerd met de noodzakelijk begeleidingsvoertuigen waarover Zwatra zelf beschikt.

Ook voor hoogtetransporten kunt u bij Zwatra terecht. Hierbij dient men rekening te houden met obstakels die onderweg worden tegengekomen. Daarom worden voor het speciaal transport de te rijden routes van te voren verkend. De voor het exceptioneel transport benodigde vergunningen worden door Zwatra geregeld.

Breedtetransporten worden dagelijks door Zwatra uitgevoerd en de voertuigen van Zwatra zijn hiervoor ook uitgerust met de benodigde breedte borden en verlichting.

Voor het uitvoeren van zwaar transport beschikt Zwatra over een reeks voertuigen waarmee ladingen vervoerd kunnen worden tot wel 100 ton. Belangrijk hierbij is dat de asdruk niet te hoog wordt en daarom worden deze transporten uitgevoerd met voertuigen met vele aslijnen. Zo heeft Zwatra transport de beschikking over onder andere 5-assige trekkers met 3 bed 5 diepladers.

Ontheffingen voor exceptioneel transport

Voor het uitvoeren van exceptioneel transport beschikt Zwatra over de noodzakelijke langlopende ontheffingen in binnen- en buitenland en worden  dagelijks incidentele ontheffingen aangevraagd bij nationale en internationale overheden.

Het vastzetten van de lading is altijd belangrijk maar zeer zeker bij het verzorgen van transporten van goederen met bijzondere vormen, afmetingen en gewichten vraagt het veel kennis en ervaring van de chauffeurs. Voor dit ladingzekeren beschikken de chauffeurs naast de nodige kennis en ervaring ook over alle benodigde materialen zoals onder meer spanbanden en kettingen. Daarnaast volgen de chauffeurs en planners ook cursussen omtrent ladingzekeren.

Begeleiding exceptioneel transport

Op de weg kenmerkt exceptioneel transport zich vaak door de noodzakelijke transportbegeleiding en het voeren van de verplichte verlichting en signaallampen. De chauffeurs realiseren zich dat het uitvoeren van een bijzonder transport regelmatig zal zorgen voor tijdelijke wegafsluitingen en vertragingen. Maar door de kennis en ervaring van chauffeurs en begeleiders wordt getracht het oponthoud voor de overige weggebruikers tot een minimum te beperken.

Bij het exceptioneel transport betreft het in veel gevallen een transport waarbij zowel de lengte, de breedte, de hoogte en het gewicht groter zijn dan wat standaard met een voertuig getransporteerd  mag worden. Veel aandacht dient dan te worden besteed aan de te volgen route, waarbij gelet dient te worden op onderdoorgangen, obstakels en bijvoorbeeld gewichtsbeperkingen bij kunstwerken als bruggen en viaducten. Dit vergt veel voorbereiding, kennis en ervaring bij zowel de planner, de transportbegeleider en de chauffeur. Ook worden hoge eisen gesteld aan het materiaal waarmee deze transporten worden uitgevoerd. Indien nodig bereidt Zwatra de transporten voor, waarbij op voorhand de routes en locaties geïnspecteerd worden.

Wilt uw meer weten?

Voor meer informatie neem contact met ons op

Neem contact op