Zwatra en de Maatschappij

Neushoorntje Zwatra geboren

Zwatra Transport is met haar medewerkers een onderdeel van de maatschappij en wil hierin ook graag haar verantwoordelijkheid nemen.

Een belangrijk uitgangspunt in de bedrijfsvoering van Zwatra in het wel en wee van de medewerkers. Veel aandacht wordt dan ook besteed aan de veiligheid, de arbeidsomstandigheden en de ergonomie.

Dit kan onder meer terug gevonden worden in de keuze van het materiaal en de gereedschappen.

Zo zijn veel van de vrachtwagens om de ergonomie te verbeteren onder meer uitgerust met comfortabele stoelen, een automatische versnellingsbak, airconditioning, stand-airco en stand-kachel. Deze hulpmiddelen dragen er zeker aan bij dat de chauffeur zijn werkzaamheden geconcentreerd en in een optimale omgeving kan uitvoeren. Veilig voor de chauffeur maar zeker ook voor de medeweggebruikers.

Ook de gezondheid van de medewerkers is een van de speerpunten van het beleid binnen de organisatie. Zwatra voert hiertoe ook een actief verzuimbeleid en begeleiding van zieke medewerkers. Dit beleid wordt uitgevoerd met behulp van professionele organisaties en Zwatra neemt ook regelmatig deel aan pilot projecten zoals “Grip op Verzuim” en een “Veiligheidsbewust bedrijf”.

Niet alleen de gezondheid van de medewerkers van Zwatra is belangrijk maar ook de zorg voor het milieu is een belangrijk aspect. Bij Zwatra Transport wordt veel aandacht besteed het moderne rijden om onder meer het brandstofverbruik te verlagen. De chauffeurs volgen hiervoor opleidingen en cursussen waarin aandacht wordt besteed aan vele facetten van het rijden met een vrachtwagencombinatie. Brandstofverbruik, schade preventie en veiligheid zijn in deze cursussen hele belangrijke speerpunten.

Daarnaast volgt Zwatra de ontwikkelingen op de markt en is het grootste gedeelte van de vrachtwagens uitgerust met de moderne Euro5 en Euro6 motoren die de emissie van schadelijke stoffen beperken.

Sinds 2011 is een aantal van de wagens in het wagenpark van Zwatra uitgerust met een verbrandingssysteem waarin LPG en diesel worden gecombineerd. Het doel van dit systeem is het dieselverbruik terug te dringen door het gebruik van schonere LPG.

Binnen de huisvesting heeft Zwatra Transport ook een aantal maatregelen genomen om het energieverbruik te reduceren, onder meer door het toepassen van energie zuinigere verlichting en door het toepassen van schemer- en bewegingssensoren.

Zwatra Transport heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in automatisering. Hierbij is efficiency en effectiviteit natuurlijk belangrijk geweest maar ook het streven om zo min mogelijk papier te gebruiken (paperless office) is een onderdeel van de automatisering geweest. Daar waar de klant dit wil worden de facturen elektronisch verstuurd en stimuleert Zwatra de toeleveranciers de facturen elektronisch naar Zwatra te sturen.

Minder papier en minder belasting van het milieu tot gevolg.

Ook ondersteunt Zwatra Transport een aantal maatschappelijke doelen en sponsort het bedrijf diverse organisaties en evenementen. Soms geldelijk maar zeker ook door het uitvoeren van werkzaamheden en activiteiten.

Zo neemt Zwatra Transport deel aan het dier adoptie programma “Steek je poot uit voor Blijdorp” van de Rotterdamse dierentuin Blijdorp. Binnen dit programma heeft Zwatra Transport een neushoorn geadopteerd. Eerst de mannetjes neushoorn Fanindra. Maar na diens vertrek naar een dierentuin in Frankrijk heeft Zwatra Transport de baby neushoorn ‘Zwatra’ geadopteerd.

Medewerkers van Zwatra nemen met materiaal van Zwatra Transport regelmatig deel aan gehandicapten ritten met vrachtwagens in onder andere Den Haag, Woerden en Berkel & Rodenrijs.

Wilt uw meer weten?

Voor meer informatie neem contact met ons op

Neem contact op